Make your own free website on Tripod.com

 

 

3528/2

Sains Pertanian                                              LEMBAGA PEPERIKSAAN

Kertas 2

Mei

2004                                        PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BATU PAHAT

2 jam

 

 

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2004

TINGKATAN LIMA

 

 

 

 

 


 

SAINS PERTANIAN

 

Kertas 2

 

       Dua jam

 

 

 

 

 

 


 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

 

1.                  Jawab semua soalan daripada Bahagian A, satu soalan daripada Bahagian B dan satu soalan daripada Bahagian C.

 

2.                  Setiap soalan diperuntukan 15 markah.

 

3.                  Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran pada semua kertas jawapan yang anda serahkan.

 

 

 

 

 

 


 

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak

 

 

 

 

 

 

Text Box: [Lihat sebelah]

 

 

 

 

 


 

BAHAGIAN A

 

Jawab semua soalan

 

1          (a)        Terangkan tiga faktor  yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan

 di Malaysia                                                                                                                           [6 markah]

 

(b)      Huraikan bagaimana cahaya memberi kesan terhadap pertumbuhan dan hasil tumbuhan

[3 markah]

 

            (c)        Terangkan tiga langkah pencegahan dan pengawalan penyakit ternakan

                                                                                                                                                                                                                        [6 markah]

 

 

2     Seorang penternak lembu bercadang memperbaik baka ternakannya  yang sedia ada.

 

       Terangkan dua kelebihan dan dua kelemahan  jika tiap-tiap cadangan berikut dilaksanakan

 

(a)      Pembiakbakaan seturunan kepada pembiakbakaan kacukan                           [7 markah]

 

(b)            Amalan pengawanan semula jadi  kepada permanian beradas                            [8 markah]

 

 

 

BAHAGIAN B

 

         Jawab satu soalan sahaja

 

 

Baja

Kandungan nutrien

Harga / 50 kg

   Urea

46 % N

RM40.00

   CIRP

35 % P2 O5

RM36.00

   Kalium sulfat

50 % K2O

RM45.00

 

Jadual 1

 

4.         Seorang peladang telah menyediakan 2000 kg. baja campuran yang mempunyai 23 % N,

7 % P2O5 dan 25 % K2O untuk membaja 500 pokok kelapa sawit menggunakan baja-baja  seperti dalam jadual 1.

 

Berdasarkan maklumat di atas hitungkan;

 

(a) kuantiti N, P2O5 dan K2O dalam baja campuran                                                                        [4 markah]

 

(b)      kuantiti Urea, CIRP dan Kalium sulfat yang digunakan dalam baja campuran  

[4 markah]

 

            (c)        kuantiti baja      campuran bagi setiap pokok                                                                             [2 markah]

 

            (d)        kos baja campuran                                                                                                                                           [5 markah]

 

 

Umur (minggu)

Purata berat badan (g)

Text Box: Diberi : 
 
Bilangan ayam dijual                 = 2000 ekor
Harga jualan                                         = RM4.00/kg
Harga makanan                                    = RM1.20/kg Kos pelbagai                                             = RM2400.00 

 

Berat makanan dimakan (g/ekor)

 

0

40

30

1

120

110

2

250

230

3

480

370

4

800

520

5

1230

630

6

1580

720

7

1900

850

 

                                                Jadual 2 (A)                                                                                                                 Jadual 2 (B)

 

5.    Jadual 2 (A) dan Jadual 2 (B) menunjukkan maklumat yang diperoleh dari satu bidang     usaha ternakan ayam pedaging.

 

(a)      Berdasarkan Jadual 2 (A) hitungkan Nisbah  Penukaran Makanan pada minggu  ke 6

[3 markah]

 

(b)      Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan;

 

(i)      jumlah pendapatan

 

(ii)      jumlah perbelanjaan

 

(iii)   keuntungan

 

(iv)      pulangan setiap ringgit dilabur                                                                                                        [12 markah]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN C

 

                Jawab satu soalan sahaja

 

 

 

5.    Huraikan langkah melakukan permanian beradas pada lembu bermula dari pengumpulan semen sehingga penyuntikan semen                                                                                                                   [15 markah]

 

 

6.    Terangkan langkah membiak pokok durian secara cantuman baji.

 

       Penerangan anda hendaklah berdasarkan perkara berikut:

 

         Alatan dan bahan

         Langkah melakukan cantuman

         Aspek keselamatan                                                                                                                                        [15 markah]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERTAS SOALAN TAMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3528/2

Sains

Pertanian

Kertas 2                             LEMBAGA PEPERIKSAAN

Peraturan

Permarkahan

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BATU PAHAT

 

 

 

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2004

TINGKATAN LIMA

 

 

 

 

 


 

SAINS PERTANIAN

 

Kertas 2

 

PERATURAN PERMARKAHAN

 

 

 

 


 

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSAN SAHAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Soalan

Jawapan

Markah/catatan

1(a)

Faktor iklim

- Malaysia mempunyai iklim tropika dengan suhu yang  

     tinggi dan hujan sepanjang tahun

- keadaan topografi mempengaruhi suhu di kawasan itu contoh Cameroon Highland mempunyai suhu rendah

contoh tanaman

- mengacukkan ternakan baka tropika dengan baka temperat

 

Faktor perkembangan sejarah

- tanaman seperti padi, kelapa, buah-buahan dan syur-sayuran ditanam secara sara diri sebelum penjajahan Inggeris

- tanaman getah dan kelapa sawit diperkenalkan oleh Inggeris

- Imigran Cina telah membawa masuk ayam dan khinzir

- Imigran India membawa lembi LID

 

Faktor ekonomi

- Pasaran baru perlu ditentukan supaya hasil pertanian mudah dijual

- Infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan dan pertumbuhan sector pertanian

 

Faktor dasar kerajaan

- Rancangan Malaysia Pertama hingga Kelapan

- Dasar Pertanian Negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 F x 1 markah = 3 markah

 

1 huraian setiap fakta x 3 = 3 markah

 

 

Jumlah  = 6 markah

1(b)

Fotosintesis

- keamatan cahaya  akan meningkatkan kadar fotosintesis sehingga suatu had

- sebarang tambahan keamatan cahaya boleh merosakkan tumbuhan.

 

Kefotokalaan

- tumbuhan tempoh siang pendek berbunga sekiranya tempoh siang kurang 12 jam atau sebaliknya contoh orkid phaleonopsis, ubi keledek dan sebagainya

- tumbuhan tempoh siang panjang berbunga sekiranya tempoh siang melebihi 12 jam sehari atau sebaliknya . contoh pokok jarak, ubi kentang

 

 

1 F x 1 markah =

 1 markah

 

2 Huraian mak =

2 markah

 

Jumlah  = 3 markah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soalan

Jawapan

Markah/catatan

1 ( c)

Kuarantin

- menahan sementara atau mengasingkan ternakan baru dibawa masuk daripada negara asing dalam satu tempat khas

 

Penghapuan

- ternakan yang dijangkiti penyakit berjangkit perlu diasingkan atau dihapuskan contoh sembelih/tanam/bakar

 

Pemvaksinan

- digunakan untuk merangsang perkembangan antibodi bagi memberikan keimunnan terhadap penyakit

- pemberian ubat melalui mulut /suntikan  /calaran /makanan

 

Penggunaan baka resistan

- penggunaan baka tempatan / tropika mengurangkan masalah penyesuaian iklim dan serangan penyakit

- mengacukkan baka tempatan dengan baka import

 

Pengawalan vector

- musnahkan vector sperti lalat, tikus, lipas dan burung

- mengamalkan sanitasi, reban tertutup dan semburan ubat pencegah

 

Amalan sanitasi

- menjaga kebersihan pada peringkat sebelum memasukkan ternakan, semasa menternak dan selepas musim menternak.

 

Penakaian

- mengasingkan ternakan berpenyakit dari kelompok ternakan

 

Pemberian makanan seimbang / berkhasiat

- makanan mengandingi semua kelas makanan dalam kuantiti yang betul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 F x 1 markah =

3 markah

 

 

1 H x 3 Fakta =

3 markah

 

 

Jumlah = 6 markah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soalan

Jawapan

Markah/catatan

2 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (b)

Kelebihan

         Menghasilkan anak yang mempunyai pencapaian lebih baik daripada induk

- hasil tinggi/ berkualiti / cepat besar

 

         Tahap kecegergasan anak lebih tinggi berbanding prestasi kedua induknya / heterosis

- tahan serangan penyakit

 

         Mempunyai ciri kemandirian yang lebih tinggi

- tahan himpitan iklim

- dapat menyesuaikan diri dengan keadaan

   persekitaran

 

Kelemahan

         Ciri dalaman baka tidak kekal

- ternakan perlu dikacukkan berulang kali.

 

         Memerlukan pengetahuan/kemahiran

- perlu dapatkan khidmat nasihat

-         hasil tidak pasti

 

Kebaikan

         data pembiakan dapat dilkumpul dengan berkesan

- anak yang dilahirkan dapat dikenalpasti

  keturunannya / sifat-sifatnya

 

         Baka baru dapat dihasilkan dengan mudah/murah

- semen dari pejantan terpilih dapat disuntik terus  ke

   uterus betina

 

         Mengurangkan kecederaan induk betina

- baka pejantan rakus/ganas

 

         Kos pengendalian murah

- baka pejantan tidak perlu disimpan

      - menyimpan semen beku

 

         Penggandaan pembiakan cepat berlaku

- semen seekor pejantan dapat disuntik kepada

   beberapa ekor betina

 

Kelemahan

         Memerlukan kemahiran  teknik menyuntik

- faktor penentu kejayaan

         Memerlukan kemahiran memerhatikan estrus/galak

- menyukarkan pengesanan estrus

      - tempoh estrus singkat

         Kecacatan baka pejantan

- menyebabkan kerugian

 

 

 

2 Fakta = 2 markah

 

1 Huraian x 2 fakta = 2 markah

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Fakta = 2 markah

 

1 Huraian x 2 fakta = 2 markah

 

Maksimum 7 markah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Fakta = 2 markah

 

1 Huraian x 2 fakta = 2 markah

 

 

 

 

 

 

 

2 Fakta = 2 markah

 

1 Huraian x 2 fakta = 2 markah

 

Maksimum 8 markah

 

Soalan

Jawapan

Markah/catatan

 

3 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (c)

 

 

 

3 (d)

 

23   x 2000 kg = 460 kg N

100

 

 7   x 2000 kg = 140 kg P2O5

100

 

25   x 2000 kg  = 500 kg K2O

100

 

  Urea                                                 N

100                                                                             46

460/46 x 100 kg                              460

 

= 1000 kg Urea

 

CIRP                                               P2O5

100                                                  35

 140/35 x 100                                  140

 

= 400 kg CIRP

 

Kalium sulfat                                   K2O

100                                                                                                      50

500/50 x 100                                    500

 

= 1000 kg Kalium sulfat

 

 

2000 / 300  = 6.67 kg/pokok

 

 

 

1000   x  RM40.00     = RM800.00

  50

 

400  x   RM36.00   =  RM288.00

50

 

1000    x  RM45.00   =  RM900.00

     50

 

kos baja campuran

 

RM800.00  +  RM288.00  +  RM900.00  = RM1988.00

 

 

(1 m jalan + 1 jwb)

 

 

(1 m)

 

(1 m)

 

 

 

 

 

 

(1 m jalan + 1 m jwb)

 

 

 

 

 

 

(1 m)

 

 

 

 

 

(1 m)

 

 

(1 m jalan + 1m  jwb)

 

 

 

(1 m jalan + 1m  jwb)

 

 

(1 m)

 

 

(1 m)

 

 

 

 

(1 m)

 

 

 

 

 

 

Soalan

Jawapan

Markah/catatan

 

4 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (b)

 

 Pertambahan berat badan  minggu ke - 6

 1580 1230  =  350 g

 

NPM =  720

               350

     

         = 2.057

 

 

 (i)   1.9 k g x 2000 ekor   =  3800 kg

 

        3800 kg x RM4.00    = RM15200.00

 

(ii)                berat makanan dimakan

 

     30 + 110 + 230 + 370 + 520 + 630 + 720 + 850

 

     = 3460 gram  atau 3.460 kg/ekor

 

           jumlah kos makanan

 

     3.460 x 2000 ekor  = 6920 kg

   

      6920 kg x RM1.20   = RM 8304.00

 

           jumlah perbelanjaan

 

     RM8304.00 + RM2400.00 = RM10704.00

 

(iii)               keuntungan

 

RM15200.00 RM 10704.00 = RM4496.00

 

(iv)              pulangan setiap ringgit dilabur

 

15200      =  1.42

10704

 

 

 

 

(1 m)

 

(1 m)

 

(1 m)

 

 

( 1 m)

 

 

(1 + 1 m)

 

 

 

(1 m)

 

(1 m)

 

 

 

(1 m)

 

(1 m)

 

 

 

( 1 m)

 

 

 

(1 + 1 m)

 

 

 

 

(1 + 1 m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soalan

Jawapan

Markah/catatan

 

5

 

Pengumpulan semen

- sediakan peralatan yang diperlukan faraj palsu yang    

   berisi air suam (42oC 45oC) /teaser/patung betina

- rangsang lembu jantan menggunakan patung betina 

  /teaser

- masukkan faraj palsu ke dalam zakar jantan untuk

  mengumpul semen

- jalankan pemeriksaan status kualiti fizikal semen

- mengira peratus sperma hidup

 

Mencairkan semen

- cairkan /campurkan  semen dengan menggunakan 

   bahan pencair sitrat kuning telur/pencair posfat kuning

   telur/susu segar/santan kelapa

 

Menyimpan semen

- masukkan semen ke dalam straw (0.25 0.5 ml)

- labelkan / cetakkan straw mengandungi nama

   pejantan/no. kod pejantan/tarikh pengeluaran/nama

   pusat pengeluaran/baka pejantan

- masukkan semen ke dalam blok aluminium

- rendamkan di dalam cecair nitrogen bersuhu ( -120 oC)

   selama sembilan minit

- biarkan semen membeku dan simpan dalam tangki

   cecair nitrogen yang bersuhu 196oC

 

Penyuntikan semen

- kenal pasti induk betina estrus

- pasungkan induk betina

- keluarkan straw mengandungi semen daripada tangki  

  cecair nitrogen

- rendamkan straw mengandungi semen ke dalam air   

  suam bersuhu 35oC

- biarkan semen cair.

- masukkan straw ke dalam pistolette

- masukkan tangan kiri ke dalam dubur lemu betina

  sehingga kedudukan serviks dapat dikesan

- rasa dengan jari kedudukan uterus dan tanduk uterus

- bersihkan bibir faraj

- masukkan pistolette ke dalam faraj menggunakan

  tangan kanan dengan kecondongan 30 o  sehingga

  hujung pistolette terkena serviks

- suntik semen perlahan-lahan ke bahagian uterus dan

   bahagian tengah serviks

- bersihkan semua peralatan selepas diguna

- lepaskan lembu daripada pasung dan beri makanan

   kepadanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimum 3 markah

 

 

 

 

Maksimum 1 markah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimum 4 markah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimum 7 markah

 

(Tajuk langkah tiada markah)

 

Soalan

Jawapan

Markah/catatan

 

6

 

Bahan : beg plastik lutsinar, pita politena, parafilem, tali rafia, sion durian dan pokok penanti

 

Alatan : pisau , sekateur

 

Langkah melakukan cantuman

 

1. sediakan pokok penanti yang sihat / subur

2. potong lebih kurang (15 cm ) dari  paras tanah (dalam 

    beg politena ) dengan menggunakan  pisau/sekateur

3. buatkan belahan berbentuk V pada tempat yang telah

   dibuat potongan menggunakan pisau

4. sediakan pucuk durian yang subur/sihat lebih kurang

    6 10 cm panjang untuk untuk dijadikan sion

5. tinggalkan hanya dua helai daun pada sion

6. sebahagian daun pada sion dipotong untuk

    mengurangkan kadar transpirasi

7. pada pangkal sion dibuat potongan berbentuk baji

8. masukkan sion ke celah belahan yang telah dibuat

    pada pokok penanti

9. balut kedua-dua bahagian yang dicantum dengan

    parafilem atau pita politena

10. balut keseluruhan pokok  dengan beg plastik lutsinar

 

 

Langkah keselamatan

1. pisau tajam dan bersih

2. lakukan awal pagi atau petang

3. tidak rosakkan kambium

4. jangan dedahkan kambium terlalu lama

5. saiz sion dan pokok penanti bersesuaian / sepadan

6. lakukan cantuman sion dan pokok penanti dengan

   segera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimum 2 m

 

 

Maksimum 1 markah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimum 10 markah

 

 

 

Langkah keselamatan boleh dinyatakan dalam langkah melakukan cantuman

 

 

Maksimum  2 markah