Make your own free website on Tripod.com

 

KOS SETIAP SUMBER PENGELUARAN

Kos untuk menggunakan sumber pengeluaran perlu diketahui bagi mengetahui bidang usaha yang dirancang. Sebagai contoh, Peladang perlu mengetahui kos membajak tanah, tenaga buruh, anak benih, insektisid dan baja. Peladang mestilah tahu tempat untuk mendapatkan sumber pengeluaran dan masa sumber pengeluaran tersebut perlu digunakan.Segala pengetahuan dan catatan mengenai sumber pengeluaran akan dapat membantu peladang membuat keputusan dengan bijak semasa membuat perancangan ladangnya. Sebagai contoh, anggaran setiap sumber pengeluaran bagi menanam 100 beg cendawan tiram putih yang menggunakan medium hampas kapas adalah seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah.   

 

Sumber pengeluaran Kuantiti Kos per unit Jumlah kos
Rumah cendawan (sewa)
Beg politena
Tong drum (sewa)
Anak benih
Air (air paip sekolah)
Hampas kapas
Upah menyediakan beg
1 unit
100 keping
1 unit
4 botol

26 kg
100 beg

RM5.00 / pusingan
RM0.95 sen / keping
RM1.00 / tong
RM2.00 / botol
RM3.00 / pusingan
RM0.60 sen / kg
RM0.30 sen / beg

RM  5.00
RM  5.00
RM  1.00
RM  8.00
RM  3.00
RM15.60
RM30.00

Jumlah kos     RM67.60

    bhome.gif (1898 bytes)    Button_Previous.gif (2584 bytes)