Make your own free website on Tripod.com

Kompos: Cara-cara Penyediaan Secara Sendiri

Kembali Ke Laman Utama

Penyediaaan Kompos

Kompos boleh dibuat menggunakan bahan-bahan buangan dan najis binatang peliharaan.Kebaikan kompos ialah ianya mudah dibuat dan membekalkan tumbuhan dengan berbagai nutrien. Kompos yang ditambah di atas tanah juga mengurangkan hakisan tanah asli dan membantu penyerapan air.

Kompos boleh dibuat sendiri melalui cara-cara berikut: